Προσφορά

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, επείγουσας και μη, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπτυξιακή, τεχνική και επιστημονική βοήθεια προς χώρες αναπτυσσόμενες και άλλες πληγείσες περιοχές από καταστροφές, θεομηνίες και πολέμους με περίθαλψη των προσφύγων αλλά και των ντόπιων οι οποίοι θα παραμείνουν στις εστίες τους.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, επείγουσας και μη, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπτυξιακή, τεχνική και επιστημονική βοήθεια προς χώρες αναπτυσσόμενες και άλλες πληγείσες περιοχές από καταστροφές, θεομηνίες και πολέμους με περίθαλψη των προσφύγων αλλά και των ντόπιων οι οποίοι θα παραμείνουν στις εστίες τους.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, επείγουσας και μη, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπτυξιακή, τεχνική και επιστημονική βοήθεια προς χώρες αναπτυσσόμενες και άλλες πληγείσες περιοχές από καταστροφές, θεομηνίες και πολέμους με περίθαλψη των προσφύγων αλλά και των ντόπιων οι οποίοι θα παραμείνουν στις εστίες τους.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η παροχή ανθρωπιστικής και επισιτιστικής βοήθειας, επείγουσας και μη, καθώς και οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπτυξιακή, τεχνική και επιστημονική βοήθεια προς χώρες αναπτυσσόμενες και άλλες πληγείσες περιοχές από καταστροφές, θεομηνίες και πολέμους με περίθαλψη των προσφύγων αλλά και των ντόπιων οι οποίοι θα παραμείνουν στις εστίες τους.